Co pro vás znamenají dušičky?

Dušičky jsou svátek, kdy se rozsvítí tisíce svíček a světel, jako vzpomínka na ty, kteří už tu s námi nejsou.

Listopadový čas plný mlhy je ideální na rozjímání. V tomto období k nám nejblíže zasahuje svět předků.

Je mi cizí slavit tento den dlabáním dýní a tvorbou strašidelných rekvizit. Naopak radši se zaměřím na vzpomínky na předky a navážu v tyto dny spojení s těmi, kteří odešli.

Jak na to?

Velmi mi v tomto náhledu pomohl výcvik konstelací, rozšířil mi pohled na rodinné vztahy.

Vzešli jsme z našich předků, pokud se ohlédneme, za námi stojí celá skupina lidí, kteří měli různé osudy. Jejich osudy je vhodné si připomenout uctít neboť, to co je zapomenuto, odsunuto, se hlásí ke slovu, často přes sensitivní článek a tím jsou děti.

Naši předkové mají velkou sílu a přejí nám s láskou vše dobré. Můžeme je poprosit o požehnání a podporu.

Vzpomeňte si i na předčasně odešlé děti a domácí mazlíčky.

O rodině můžete zjistit hodně z běžného vyprávění, z fotografií, dopisů.

Můžete se podívat na historii místa, kde vaši předchůdci žili.

Jak jsem slavila tento svátek já?

S dětmi jsme tvořili rodokmen a povídali si o tom, jak žily generace před námi.

Zapálily jsme svíčky, za ty, co už tu s námi nejsou.

Nakreslila jsem rodinný strom s náčrtem generací a počtem předků. Pokud si za každého předka namalujete nějaký znak, můžete pozorovat, kolik lidí za vámi stojí a od nich můžete čerpat podporu.

My jsme na místech předchozích odešlých generací zapálili svíčky.

Vnímat takovou sílu bylo úžasné. ????

Můžete to použít i jako konstelační cvičení a podívat se, kde je světlo více rozsvícené a kde je slabší nebo naopak stín. Tam, kde je stín, může být i nějaký blok, trauma a zaměřila bych tam pátrání.

Velmi silné je uvědomění, kolik předků stojí za námi. Představte si to jako vějíř, jehož energie směřuje k vám. Od každé linie můžete vnímat hodně podpory a požehnání. Nebojte si o ni říci.

Klidné listopadové dny všem.