Esence topolu

Topol osika patří k mm oblíbeným stromům. Už v dětství jsem měla ráda šustění listů u rybníka.

Z jeho květů, které kvetou brzy z jara, se vyrábí bachova esence.

Proč se listy chvějí?

Topol má zploštělé řapíky, které způsobují snadný pohyb listů.

Zaujaly mě další botanické a mytologické souvstažnosti.

Osika je v pohádkách a přirovnáních popisována jako strom, který se třese. Stejně tak se třeseme my, když nás obejde strach, polije zima a cítíte strach z něčeho nejistého za zády.

Topol je jedním z prvních stromů, který osidluje spáleniště a tím udělá podmínky pro ostatní stromy. Naopak jeho popel je zásaditý a patří k přírodním hnojivům. Stromy rychle rostou, pěstují se pro bioenergetické účely.

Je jedním z prvně kvetoucích stromů a alergenů

Jaké se k topolu vážou pověsti?

Podle legendy se na osice oběsil Jidáš, poté co zradil Ježíše. Od té doby, se chvěje strachem.

Tento den se v tradicích nazývá „škaredou středou“.

Jiná křesťanská legenda říká: Kdysi šel Pán Ježíš se svými apoštoly lesem. Všechny stromy se uctivě ukláněly, jenom pyšná osika vypínala hrdě svou korunu. Pán se rozhněval a řekl: „Poněvadž nezdravíš Lásku, která k tobě přichází, aby ti žehnala, budeš se chvět ve stálém strachu až do skonání.

Osikové kůly byly podle pověstí používány na probodnutí srdce upíra.

Jak už bylo psáno, popel z topolu je využíván, transformován. Kvete v brzkém jaře, kdy často bývají Velikonoce, které začínají právě Popeleční středou, kdy byl zvyk malovat si uhlíkem kříž na čelo. Uhlík byl získán spalováním větviček vrby jívy. Popel a uhlík nám také připomíná pomíjivost, ale i vznik dalšího života.

Bájný Fénix vzlétne ze svého popela. Popel je symbolem smrti a nového života, proto si o Velikonocích připomínáme vzkříšení Ježíše, který vstal z hrobu. Očista ohněm je na jaře velmi rozšířená. O velikonoční noci se před kostely zapalují ohně. Zvyk však sahá mnohem dále.

Slované taktéž v tento jarní svátek zapalovali očistné ohně a vzpomínali na zesnulé předky. Vajíčka byla pro naše slovanské předky symbolem životní síly, obnovy, života, znovuzrození, ale i smrti, tedy současně začátku i konce. Proto byla od 7. do 11. století vkládána do hrobů, často do klína zemřelého.

Kdy použít esenci?

Při čtení Vás možná chvílemi ovíval chlad, možná jste se trochu zachvěli.

Přesně na tyto stavy se používám esence z topolu (aspen). V poslední době (od začátku roku 2020) byla velmi v kursu, lidé vnímali napětí, strach z neznámého, svoji vlastní zranitelnost.

Osobně ji velmi často používám u neklidného spánku dětí, strachů nejasného původu, zvýšeného napětí.

Skvěle funguje u strachů neznámého původu, kdy se vnitřně něčeho bojíme, ale neumíme to pojmenovat. Jen cítíme napětí svalů, chlad kůže, strnutí, máme předtuchu něčeho neblahého.

Dobrou zkušenost s ní mám i v úvodu nemoci, kdy vnímáte TŘES A ZIMNICI.

Pokud máte tyto pocity, můžete použít samotnou esenci Aspen, většinou je ale vhodné namíchat kombinaci, pocity a emoce nechodí o samotě.

Možností je zkombinovat aspen s krizovou esencí na pokrytí akutních potíží.

Všechny strachy můžeme zvládnout, i s pomocí esencí. Strach je symptom, ukazatel toho, kam se máme podívat.

Strach nás může i chránit.

Zdroje:

http://www.druidova-mysteria.cz/STROMY/TOPOL.htm

http://www.botanickafotogalerie.cz/zajimavosti.php?species=2669&latName=Populus%20tremula&czName=topol%20osika%20(osika)&sortby=cz

http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=854

http://www.szes-la.cz/…/rostliny/15_topol%20osika.pdf

https://www.reflex.cz/…/popelecni-streda-zacina…http://slovane.cz/?p=79

http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2008030003