Změny v dětském spánku během vývoje. Kdy už nepotřebuje denní spánek?

Dětský spánek podléhá spoustě vlivů a mění se v průběhu vývoje, ročního období apod. Nejčastější změny rodiče zažívají po šestinedělí, mezi 8.-10. měsícem a okolo 3let.

Jedním z nejméně očekávaných změn, které nejdou předem odhadnout je vynechání denního spánku dítěte. Může se začít objevovat už okolo 1. roku. V tu chvíli to rodiče vůbec nečekají a jsou překvapení? Z překvapení často plyne nepohoda, napětí a tlak na sebe i dítě.

Ve všech knihách se píše, že denní spánek děti potřebují i ve školce, že do 3 let je nutný.

Jak to s tím spánkem tedy je?

Dítě si délku spánku rozloží do dne a noci podle svých potřeb. Často během létě sníží svůj denní odpočinek a v zimě se k němu vrací.

Přirozené vynechání denního spánku může vést ke zlepšení spánku nočního.

Období před touto změnou popisují rodiče jako však velmi náročné. Děti si posouvají usnutí a když už to vypadá, že spát nepůjdou, usnou navečer a pak se jim posouvá večerní spánek. Když toto období, které trvá cca měsíc s trpělivostí překlenete, vše se často stabilizuje.

Spíše je to náročné pro rodiče, protože si musí přerovnat denní rytmus, více žádat o pomoc okolí, naučit se aktivity dělat s dětmi. Ta doba klidného odpočinku, kdy měli čas ženy pro sebe, svoji relaxaci je pryč. Osobně toto vynechání spánku vídám u celkově aktivnějších dětí, kterým už od narození stačí chvilka odpočinku na regenaraci.

Můžeme s tím něco udělat?

S touto aktivitou, pokud by byla zvýrazněná lze pracovat pomocí bachových esencí a tkáňových solí.

Esence umí podpořit u dítěte relaxaci, pracují se zvýrazněnou aktivitou a neschopností odpočívat.

U akčních dětí velmi často v rozboru obličeje nacházím nedostatek železa.

Jeho doplnění ve formě tkáňové soli Ferrum Phosphoricum pomůže jak s únavou tak i aktivitou s neklidem.

Tkáňová sůl Kalium Phosphoricum zklidní předrážděnost a výbušnost, zlepší usínání u přestimulovaných dětí.

Měly by děti ve školce spát?

Často je na nespící děti kladen nárok, aby povinně ve školce spaly. Rodiče nespavců už před nástupem mívají strachy, jak to jejich dítě zvládne.

Z mých zkušeností mohu doporučit na dítě netlačit. Ve školce, stejně jako doma mu nabídnout klidovou aktivitu, možnost relaxace.

Odpočinek upravuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ( www.rvp.cz ), v němž je explicitně uvedeno následující:

 „V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku apod.). Donucovat děti ke spánku je nepřípustné“